kashiceramic_logo_psd2

09128366359

ارزیابی فرصت ها و تهدید های صنعت کاشی و سرامیک با الگوی EFE , IFE

ارزیابی فرصت ها و تهدید ها عوامل خارجی EFE ردیف توضیحات درصد وزن نهایی وضعیت ما امتیاز وزنی O1 نامگذاری امسال به نام جهش  تولید و کم شدن  بروکراسی اداری. ۲۰ ۰.۰۱۲ ۳ ۰.۰۴ O2 رونق ساخت و ساز در کشور های همسایه مثل عراق و سوریه و ازبکستان و ترکمنستان ۸۰ ۰.۰۴۹ ۴ ۰.۲۰ […]

ارزیابی فرصت ها و تهدید های بازار کاشی و سرامیک با الگوی پیستل PESTEL

  ارزیابی فرصت های صنعت کاشی و سرامیک به روش PESTEL بخش ردیف توضیحات درصد وزن نهایی رفتار بازه زمانی اثر دوره زمانی شدت استراتژی سیاسی Po1 نامگذاری امسال به نام جهش  تولید و کم شدن  بروکراسی اداری. ۲۰ ۰.۰۰۹ افزاینده ۱ساله کم Po2 رونق ساخت و ساز در کشور های همسایه مثل عراق و […]

بررسی جدید ترین فرصت های بازار کاشی و سرامیک

بهترین فرصت  های پیش روی برای صنعت کاشی و سرامیک بالا رفتن نرخ ارز بهترین فرصت برای صادرات کاشی و سرامیک به کشور های منطقه شده است. جایگاه سیاسی و امنیتی و اقتصادی ایران به عنوان خواستگاه جبهه مقاومت بهترین فرصت رایزنی و صادرات کاشی و سرامیک به کشور های دوست و همسایه ایجاد نموده […]

kashiceramic_logo_psd2